Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 26.4.2018

1. Rekisterin pitäjä

Vehree mainostoimisto
Y-tunnus: 2658978-1
Osoite: Koskenmäenkatu 18, 37120 Nokia
Puhelin: 044 304 7110
Sähköposti: toimisto@vehree.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Vehree mainostoimisto
Sami Karjalainen
Osoite: Koskenmäenkatu 18, 37120 Nokia
Puhelin: 044 304 7110
Sähköposti: toimisto@vehree.fi

3. Rekisterin nimi

Vehreen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero, yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, yrityksen osoite, y-tunnus, laskutusosoite, mitä kautta tullut asiakkaaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas, ytj.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Mikäli työprojektissa käytetään alihankkijaa, tälle voidaan luovuttaa projektin kannalta olennaiset asiakkaan yhteystiedot, joita voivat olla asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä on varmuuskopio Dropbox-palvelussa, jonka fyysinen sijainti ei ole tiedossa.
Asiakasrekisteriä ei muutoin luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla ja joka sijaitsee lukitussa tilassa.
Asiakasrekisteristä ei ole manuaalista versiota.

10. Tarkastusoikeus

Vehreen asiakkailla on halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot.
Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet